Om Hovslager Arne Johan Berg

Hovslagerfaget har lange tradisjoner. De eldste hesteskoene man kjenner til av jern festet med søm er fra ca år 900.

Det settes i dag langt større krav til hesten enn i tidligere tider og kravene til hovslagerfaget har endret seg tilsvarende. Det er av avgjørende betydning at hovslageren har en solid faglig bakgrunn der både teori og praksis inngår før man påtar seg å utøve hovslagerfaget.

Som utdannet ved Norsk Hovslagersenter har man en solid teoretisk og praktisk bakgrunn. I den teoretiske delen legges det svært stor vekt på anatomi, balansering og sykdomslære. Det er avgjørende for hesten at hovslageren har denne kunnskapen. Dette er kunnskap som gjør at hovslageren kan trimme og sko hver enkelt hest ut ifra dens særegne egenskaper for at den skal få minst mulig belastninger og kunne yte best mulig. Man vil aldri kunne få en hest til å yte optimalt om den ikke har fått optimalt hovstell.

I den praktiske delen av utdannelsen lærer man å omsette teoretisk kunnskap til praktisk arbeide. Praktisk arbeid der man hele tiden får oppfølging og veiledning sørger for at man får utviklet seg til en faglig dyktig hovslager som utfører faget på en god og forsvarlig måte. Dette medfører at hestene får langt mindre problemer med halthet, rygg og muskelproblemer.

Startside   Hovslager Arne Johan Berg   Beslaget   Hovpleie   Hvor holder jeg til   Linker   Kontakt